Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i  Kobiet w Ciąży

ul. Jagiełły 5

tel. 89 523-61-77, e-mail: osrodekdlamatek@gmail.com

kierownik: Alicja Roszkowska

Ośrodek utworzono jako Dom Samotnej Matki w lutym 1992 roku. Na początku zamieszkało w nim 8 matek i 16 dzieci. Ponieważ coraz więcej samotnych matek potrzebowało wsparcia i pomocy, a ponadto coraz częściej po pomoc zgłaszali się ojcowie samotnie wychowujący dzieci, w 2002 roku utworzono dwie filie Domu Samotnej Matki – przy ul. Mickiewicza i przy ul. Kościuszki, w których mogło znaleźć schronienie kolejnych 9 rodzin. Od tamtej pory do dnia dzisiejszego schronienie i pomoc uzyskało blisko 300 osób. Obecnie Ośrodek dysponuje 13 pokojami mieszkalnymi, przystosowanymi do zamieszkania matek z dziećmi i kobiet ciężarnych.

W 2007 roku przeprowadzono remont Ośrodka przy ul. Jagiełły 5, a w 2009 roku wyremontowano pomieszczenia filii przy ul. Kościuszki, dzięki czemu placówka spełnia podstawowe standardy.

Ośrodek przy ul. Jagiełły 5

W Ośrodku przy ul. Jagiełły 5 znajduje się 6 pokoi z przedpokojami, świetlica, pokój pobytu dziennego, kuchnia, dwie łazienki i toaleta, pralnia, suszarnia, wózkownia oraz dwa pokoje biurowe.

 

Filia przy ul. Kościuszki

 

 

Filia przy ul. Mickiewicza:

 

Przebywające tu matki uczymy samodzielności i umiejętności wychowawczych, aktywizujemy społecznie i zawodowo, wspieramy w powrocie do samodzielnego życia. Naszym celem jest, by po opuszczeniu Ośrodka mogły być dobrymi i samodzielnymi matkami, wyposażonymi w niezbędne umiejętności i w podstawowe artykuły gospodarstwa domowego.

Na rzecz mieszkańców realizowane są różne programy profilaktyczne i terapeutyczne, zarówno na terenie Ośrodka jak i w ramach wyjazdów. Dla dzieci organizowane są liczne atrakcyjne formy zabaw i spędzania czasu wolnego, ale także i pomoc w nauce. Dzięki takim działaniom zapobiegamy sieroctwu społecznemu poprzez przygotowanie matek do świadomego i odpowiedzialnego wypełniania roli rodzicielskiej, a dzieciom dajemy szansę na szczęśliwe i bezpieczne dzieciństwo.

Więcej

Wykaz dokumentów niezbędnych do ubiegania się o miejsce w Ośrodku:

1.  Wniosek do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie z prośbą o przyjęcie do Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży zawierający opis sytuacji osoby/rodziny ubiegającej się o przyjęcie, uzasadniający potrzebę uzyskania wsparcia w formie przyznania miejsca w Ośrodku;

2.  Zaświadczenia i oświadczenia o dochodach;

3.  Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zamieszkania w Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży (oddzielne dla każdej osoby ubiegającej się o przyjęcie);

4.  Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia dziecka;

5.  Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do pracownika socjalnego w Punkcie Pomocy Społecznej w rejonie zamieszkania. Pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy, w którym zawiera również opinię uzasadniającą udzielenie tej formy pomocy, jaką jest czasowy pobyt w Ośrodku. Osoba może zamieszkać w Ośrodku Wsparcia dla Matek po otrzymaniu skierowania lub decyzji administracyjnej. Decyzje wydaje się z uwzględnieniem przewidywanego terminu usamodzielnienia.

Placówka w ramach bieżącej działalności współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami więcej

Informacja dla wolontariuszy

Informacja o nagrodzonych Statuetką „Wielkiego Serca”

 

Regulamin organizacyjny placówki