Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie informuje,
że z dniem 1 stycznia 2016 r. ta strona przestaje funkcjonować. Wszelkie informacje dotyczące działalności MOPS publikowane będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:
http://mopsolsztyn.bip.gov.pl/